Ne Yapıyoruz?

Ne Yapıyoruz?

Projemizin genel hedefi ve amacına yönelik hazırlanmış olan 4 ana müdahale alanı ve bunların altında 16 alt müdahale bulunmaktadır.

Müdahale Alanı I, Kurumsal Kapasite Geliştirme: Bütünleştirici eğitim için ülke genelinde özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinde kurumsal kapasite geliştirilecektir.

Bu kapsamda;

  • Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına yönelik rehberlik, özel eğitim ve örgün eğitim veren okullardaki öğretmenlerin mesleki yeterliklerini destekleyecek nitelikte 10 hizmet içi eğitim programının geliştirilmesi/güncellenmesi,
  • 12 pilot ilde geliştirilmiş/güncellenmiş programlar ile 5000 öğretmene verilecek eğitimin akabinde 500 öğretmene eğitici eğitimi verilmesi,
  • 12 pilot ilde 700 BİLSEM öğretmenine STEM eğitimleri verilmesi,
  • Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 20 personeline işaret dili eğitimi verilmesi,
  • “Müdahaleye Tepki (RtI)” modelinin pilot çalışmaları ile öğrencilerin başarılarına yönelik akademik ve davranışsal alanları destekleyecek bir değerlendirme aracı geliştirilmesi,

yer almaktadır.

Müdahale Alanı II, Farkındalık Artırma: Özel eğitim ve kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları konusunda düzenlenecek kampanyalar ve etkinliklerle çeşitli hedef grupların farkındalığı arttırılacaktır. Düzenlenecek olan kampanyalar ve etkinliklerle 3700 kişiye ulaşılması hedeflenmektedir.

  • Açılış etkinliği,
  • Ailelere ve STK’lara yönelik farkındalık artırma,
  • Örgün eğitim veren okulların yöneticileri ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi yöneticilerine yönelik farkındalık artırma,
  • “Özel Eğitim Zirvesi” ve kapanış etkinlikleri gerçekleştirilecektir.

Müdahale Alanı III, Bilimsel ve Teknik Çalışmalar: Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik, tanılama ve yerleştirme sisteminin etkililiğinin arttırılması amacıyla RAM’larda bir etki analizi yapılacaktır.

Müdahale Alanı IV, Koordinasyon ve İş Birliği: İlgili STK temsilcileriyle, özel eğitim ve kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarında koordinasyon ve iş birliği sağlanacaktır.

 


Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu websitesinin içeriği yalnızca WYG Türkiye liderliğindeki Konsorsiyum sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.