Bu Projeyi Neden Yapıyoruz?

Bu Projeyi Neden Yapıyoruz?

Türk Millî Eğitim sisteminin temel ilkelerine göre, eğitim kurumları dil, din, ırk, cinsiyet ve engellilik ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır ve Millî Eğitim Kanunu, eğitimde kadın-erkek herkese fırsat eşitliği sağlanmasını, özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınmasını güvence altına almaktadır.

Öte yandan, Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu’nda, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi yoluyla akranlarıyla aynı ortamda eğitim alarak toplumla bütünleşmelerinin sağlanmasına önem verildiği ve özel eğitimle ilgili olarak kaynaştırma/bütünleştirme eğitim imkânlarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yürütüleceği vurgulanmaktadır. Bu kapsamda BEGEP ile ülkemizde bütünleştirme çalışmalarında aktif rol alan tüm paydaşların katılımı ile bütünleşik bir eğitim modelinin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda özel eğitim hizmetlerinin kalitesini arttırmak, kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarında farkındalık oluşturmak, öğrenci, öğretmen, aile ve toplum arasındaki iş birliğini güçlendirmek için BEGEP projesini yapıyoruz.

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu websitesinin içeriği yalnızca WYG Türkiye liderliğindeki Konsorsiyum sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.