Haberler

3
Haz

Balıkesir Semineri 17-18 Mart 2022 Tarihinde Gerçekleştirilmiştir

Millî Eğitim Bakanlığı’ndan Balıkesir’de Bütünleştirici Eğitimde Aile ve Çocuk Semineri

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’nın bütünleştirici eğitim ile ilgili farkındalık sağlamak amacıyla düzenlediği Bütünleştirici Eğitimde Aile ve Çocuk Seminerleri Balıkesir’de gerçekleştirildi.

28 Şubat – 1 Mart 2022 tarihlerinde örgün eğitim veren okullardaki öğrencilerin aileleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerine yönelik yapılan seminere 131 veli ve STK temsilcisi katıldı.

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak finansmanıyla 2019 yılının Ağustos ayından bu yana yürütmekte olduğu Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (BEGEP) kapsamında düzenlenen Bütünleştirici Eğitimde Aile ve Çocuk Seminerleri Ocak ayında İstanbul’da başlamıştı. 14-15 Şubat’ta Ankara, 17-18 Şubat’ta Samsun, 22-23 Şubat’ta Konya yapılan seminerlerin şimdiki durağı Balıkesir oldu.

Seminer, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Proje Uzmanı Seda Soydemir’ in konuşmasıyla başladı. BEGEP Projesi hakkında bilgi veren Soydemir “Eğitimde sadece öğretmenler, sadece aileler yeterli değil, hep birlikte hareket etmeli, çocuklarımız için en iyisini hep birlikte yapmalıyız” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Balıkesir Milli Eğitim Şube Müdürü Onur Aydın, aile ve okul iş birliğinin önemine dikkat çekerek, amaçlarının her çocuğun eşit ortamlarda eğitime erişmesine katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Seminer, Avukat Dr. Jülide Işıl Bağatur ve Av. Cansu Korkmaz’ın Bütünleştirici Eğitimde Aile ve Çocuk Hakları konusundaki sunumu ile devam etti. Bağatur’un katılımcıları ÇÖZGER raporu, tanılama, uyum ve izleme süreçleri hakkında detaylı bilgilendirdiği seminer vaka çalışmaları uygulamaları ile sona erdi.

BEGEP kapsamında yürütülmekte olan Farkındalık Arttırma Kampanyası kapsamında hayata geçirilen seminerler ile bütünleştirici eğitimin önemi konusunda aileler ve STK’ların farkındalığının artırılması, ailelerle iletişimin sağlanması, ailelerin yasal hakları ve çocuklarını nasıl destekleyecekleri konusunda bilgilendirilmesi amaçlanıyor.  Projenin pilot illeri olan Ankara, İstanbul, Adana, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Samsun ve Trabzon’da yapılacak olan seminerlerden yaklaşık 1200 kişinin yararlanması bekleniyor.

Bütünleştirici Eğitimde Aile ve Çocuk Seminerleri ile katılımcıların aşağıdaki konularda bilgilendirilmesi hedefleniyor:

  • Bütünleştirici eğitim neden önemli ve bütünleştirici eğitime neden ihtiyaç var?
  • Ailelerin yasal hakları nelerdir?
  • Aileler çocuklarını nasıl destekleyebilir ve ne tür mekanizmalardan faydalanabilirler?
  • Ebeveynlerin kaygıları neler, bunların giderilmesi nasıl mümkün olur?
  • Özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa sahip ailelere yönelik tutumlar,
  • Ailelerin ve çocukların öğretmenleriyle olan deneyimleri, yeterli ve yetersiz görülen durumların tanımlanması ve çözüm önerileri.
  • Bütünleştirici eğitimde STK’ların rol ve sorumlulukları.

BEGEP Hakkında

Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (BEGEP); Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından 2014-2020 Dönemi Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) ile fonlanan ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Operasyon Faydalanıcısı olduğu bir teknik yardım projesidir.

Projenin Hedefi,

Ülkemizdeki kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarının kalitesini arttırarak tüm öğrencilerin topluma entegrasyonunu sağlamaktır.

Projenin Amacı,

Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarında rol alan öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve diğer aktörlerin gelişimlerini destekleme yoluyla; yenilikçi, sürdürülebilir ve bütünleştirici bir eğitim sistemine katkı sağlamaktır.

Projenin Hedef Kitlesi,

Örgün eğitim kurumlarının her tür ve kademesinde, Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) ve Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) görev yapan personel, öğretmen, idareciler, konuyla ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve ailelerden oluşmaktadır.

Projemiz; Ankara, Adana, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Samsun ve Trabzon olmak üzere 12 pilot ilde yürütülmektedir.