Haberler

8
Eki

Özel Eğitim Destek Sistemi Pilot Uygulamaları Başlıyor

Öğretmenler İçin Öğretimsel Yöntem ve Stratejiler Kitapçığı ve Özel Eğitim Destek Sistemi Uygulama Kılavuzu hazırlıklarının tamamlanması ile Özel Eğitim Destek Sistemi’nin (ÖZEDES) pilot uygulamaları başlıyor. Uygulamanın amaçları arasında akademik ve sosyal-davranışsal alanların desteklenmesi ile bütünleştirici eğitimin teşvik edilmesi için öğrencilerin başarılarını, ihtiyaçlarını değerlendirmeye yönelik yapısal bir süreç olan ÖZEDES modelini pilot okullarda test etmek, uygulamak ve geliştirmek yer almaktadır.

Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarını güçlendirmek üzere Müdahaleye Tepki Modeli yaklaşımı ile Özel Eğitim Destek Sistemini (ÖZEDES) geliştiriyoruz. ÖZEDES’in en önemli hedefi okulda akademik, sosyal-duygusal ve dil –iletişim alanlarında desteğe ihtiyaç duyan risk altındaki öğrencilerin belirlenmesidir. Bununla birlikte, belirlenen bu öğrenciler ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınıf içinde desteklenmesine yönelik uygulama adımlarını bütünleştirici bir yaklaşımla ele alan bir yol haritasının/kılavuzunun oluşturulması yer almaktadır.

Pilot Uygulama Öncesi Bir Günlük Çalıştaylar

Pilot uygulama öncesi planlanan bir günlük çalıştaylar 13-25 Eylül tarihleri arasında Ankara, Adana, İstanbul, Trabzon ve İzmir’de gerçekleştirilecek. Çalıştaylarda, Özel Eğitim Destek Sistemi (ÖZEDES) Bilgilendirme Eğitim Programı kapsamında, eğitimde bütünleştirme uygulamaları, Özel Eğitim Destek Sistemi (ÖZEDES) nedir ve neden gereklidir konuları ele alınacak. ÖZEDES uygulama süreçleri, ÖZEDES ikinci ve üçüncü aşama müdahale sürecinde öğretimsel yöntem ve stratejiler gibi konu başlıkları öğretmen ve yöneticilerle paylaşılacak.

Pilot Uygulama Süreci

Pilot uygulama sürecinin ise Eylül 2021-Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu süreçte öğretmenler ÖZEDES çerçevesini sınıflarda uygulamak için tarama yaparak akademik ve davranış sorunları yaşayan öğrencilerin olup olmadığını belirleyecek, ardından özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile desteğe gereksinim duyduğu belirlenen öğrencilere yönelik Aşama 2 ve Aşama 3 için müdahale etkinlikleri uygulayacak. Bu uygulamaların sonuçları ise uzman bir ekip tarafından sürekli izlenip değerlendirilecek.

Pilot uygulama sonundaki izleme ve değerlendirme çalışmalarının ise Nisan 2022 – Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır.