Haberler

2
Ağu

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerindeki Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama ile Yerleştirme Süreçlerine İlişkin Etki Değerlendirmesi Araştırması Hazırlanıyor

Millî Eğitim Bakanlığı, kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi hedefiyle RAM’larda eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinin etkinliğinin, etkililiğinin ve hesap verilebilirliğinin artırılmasını hedefliyor.

BEGEP Projesi kapsamında, gerçekleştirilen “Rehberlik ve Araştırma Merkezlerindeki Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama ile Yerleştirme Süreçlerine İlişkin Etki Değerlendirmesi Araştırması”  Mart 2020-Mart 2021 tarihleri arasında saha çalışması anketleri ve derinlemesine görüşmeler ile gerçekleştirilmiştir.

Araştırmada özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin ailelerine, 18 yaşından büyük ve ağır zihinsel engeli yoksa kendilerine, kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında görev yapan öğretmenlere, özel eğitim okulu öğretmenlerine, RAM’lara ve İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulları’na uygulanmak üzere beş farklı anket tasarlanmış, ayrıca bu hedef gruplar ve MEB yetkilileri ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Pilot saha çalışmasında 30 aile, 30 öğretmen olmak üzere toplam 60, genel saha çalışmasında 5221 anket uygulanmıştır. 34 tanesi pilot çalışmada olmak üzere toplam 134 adet derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir.