Haberler

5
Kas

Alınan Dersler Paneli

Alınan Dersler Paneli

Operasyonun ilerleyen çalışmalarına bir temel oluşturması amaçlanan Mevcut Durum Analizi (MDA) Raporu kapsamında, bütünleştirmede/kaynaştırmada görev alan öğretmenlerle yapılan Odak Grup Görüşmelerinin bulgularına ve Karşılaştırma Analizi Raporunda yer alan verilere yönelik tavsiyelerin ve önerilerin görüşüldüğü Alınan Dersler Paneli 17 Ekim 2019 tarihinde yapıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Operasyon Birimi Koordinatörü Büşra Şeyma Biçen Kartal’ın başkanlığında gerçekleştirilen Panele ilgili genel müdürlük temsilcileri, akademisyenler ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı.  Biçen Kartal tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından söz alan Takım Lideri Alfredas Zabieta, Operasyon kapsamında gerçekleştirilecek olan müdahalelere ilişkin genel bilgileri içeren bir sunum gerçekleştirdi. Zabieta, sunumunun ardından Panelin Karşılaştırmalı Analiz Raporu ve Mevcut Durum Analizi Raporu’na yönelik paydaşlar ile fikir alışverişi yapılması ve raporların bu öneriler doğrultusunda geliştirilmesi hususunda oldukça faydalı olacağını belirterek sözü Karşılaştırmalı Analiz Raporunu sunması için Eğitim Kilit Uzmanı Mudite Reigase’ye bıraktı.

Raporun akademik bir araştırma olmadığına dikkat çeken Eğitim Uzmanı Reigase, Rapor kapsamında Avrupa’daki beş farklı ülkenin bütünleştirici eğitim ve sürekli mesleki geliştirme uygulamalarına ilişkin bilgilerin sunulduğunu ifade etti. Raporda yer alan beş ülkenin seçilmesindeki amacın Hizmet İçi Eğitime (HİE) yönelik farklı uygulamaları yansıtmak olduğunu dile getiren Mudite Reigase, seçilen ülkelerden üç tanesine (Finlandiya, İrlanda ve İtalya) Müdahale 9 kapsamında çalışma ziyareti yapılmasının öngörüldüğünü de sözlerine ekledi.

Reigase’nin sunumunu tamamlamasının ardından söz alan Doç. Dr. Seray Olçay Gül, Mevcut Durum Analizi Raporunda yer alan bulgular hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Raporda Türkiye’deki kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarındaki mevcut durumun öğretmenlerin görüşleri baz alınarak yansıtıldığını ifade eden Doç. Dr. Gül, kaynaştırmanın başarısında rol oynayan önemli faktörler hakkında bilgi vererek Hizmet İçi Eğitim içerikleri oluşturulurken bu faktörlerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Panel, soru -cevap  bölümünün, önerilerin ve  yorumların paylaşılmasının ardından sona erdi. Uluslararası bağlamda bütünleştirme alanında görev yapan öğretmenlerin hangi tür Hizmet İçi Eğitim Programlarında eğitim aldıklarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı Panelde görüşülen öneriler doğrultusunda her Karşılaştırmalı Analiz Raporu ve Mevcut Durum Analizi Raporu geliştirilerek nihai haline getirilecek.