Ne Yapıyoruz?

Ne Yapıyoruz?

Projemizin genel hedefi ve amacına yönelik hazırlanmış olan 4 ana müdahale alanı ve bunların altında 16 alt müdahale bulunmaktadır.

Müdahale Alanı I, Kurumsal Kapasite Geliştirme: Bütünleştirici eğitim için ülke genelinde özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinde kurumsal kapasite geliştirilecektir.

Bu kapsamda;

  • Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına yönelik rehberlik, özel eğitim ve örgün eğitim veren okullardaki öğretmenlerin mesleki yeterliklerini destekleyecek nitelikte 10 hizmet içi eğitim programının geliştirilmesi/güncellenmesi,
  • 12 pilot ilde geliştirilmiş/güncellenmiş programları ile 5000 öğretmene eğitimler verilmesi,
  • 12 pilot ilde 700 BİLSEM öğretmenine STEM eğitimleri verilmesi,
  • Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 20 personeline işaret dili eğitimi verilmesi,
  • “Müdahaleye Tepki (RtI)” modelinin pilot çalışmaları ile öğrencilerin başarılarına yönelik akademik ve davranışsal alanları destekleyecek bir değerlendirme aracı geliştirilmesi,

yer almaktadır.

Müdahale Alanı II, Farkındalık Artırma: Özel eğitim ve kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları konusunda düzenlenecek kampanyalar ve etkinliklerle çeşitli hedef grupların farkındalığı arttırılacaktır. Düzenlenecek olan kampanyalar ve etkinliklerle 3700 kişiye ulaşılması hedeflenmektedir.

  • Açılış etkinliği,
  • Ailelere ve STK’lara yönelik farkındalık artırma,
  • Örgün eğitim veren okulların yöneticileri ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi yöneticilerine yönelik farkındalık artırma,
  • “Özel Eğitim Zirvesi” ve kapanış etkinlikleri gerçekleştirilecektir.

Müdahale Alanı III, Bilimsel ve Teknik Çalışmalar: Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik, tanılama ve yerleştirme sisteminin etkililiğinin arttırılması amacıyla RAM’larda bir etki analizi yapılacaktır.

Müdahale Alanı IV, Koordinasyon ve İş Birliği: İlgili STK temsilcileriyle, özel eğitim ve kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarında koordinasyon ve iş birliği sağlanacaktır.