Prof. Dr. Meltem YILMAZ

Engelliler için Mekân: Mimari Tasarım

Prof. Dr. Meltem YILMAZ, Akademisyen

Tarih: 21 Haziran 2022, Salı

Saat: 15.15-16.30

Lise öğrenimini Türk Eğitim Derneği Özel lisesinde tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden 1986 yılında mezun olmuştur. Yüksek Lisansını, Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde Tarihi Çevreler üzerine yapmıştır. Doktorasını ise, Ankara Üniversitesi SBF Kent ve Çevre Bilimlerinde Mülkiyet Hakkı ve Sürdürülebilir Kentleşme konuları ile ilgili çalışarak tamamlamıştır.

2013-2016 yılları arasında, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı olarak görev yapman Yılmaz, halen Hacettepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanıdır. Ekistics ve European Academy of Land Use isimli uluslararası mesleki kuruluşlara üyedir. YÖK Engelli öğrenci komisyonu üyesi olan Meltem Yılmaz, Sürdürülebilir Mimarlık ve Sürdürülebilir Kentleşme üzerinde çalışmaktadır. İlgili konularda çok sayıda ulusal, uluslararası yayınları, bildirileri ve kitapları olan Yılmaz’ın, Otizm ve Mekân ilişkisi ile ulaşılabilirliğe yönelik araştırmaları ve yayınları da bulunmaktadır.