Prof. Dr. Joseph Calvin GAGNON

Öğrenme ve Davranış Güçlüğü Çeken Öğrencilerin Kaynaştırılmasını Desteklemek için Kanıta Dayalı ve Güçlendirici Uygulamalar

Prof. Dr. Joseph Calvin GAGNON, Helsinki Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Joseph Calvin Gagnon Helsinki Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde Özel Eğitim Profesörü’dür.  Araştırmalarında eğitimsel, davranışsal ve sosyal başarısızlık açısından en yüksek risk altındaki gençlerin bütünleştirici eğitime dahil edilmeleri için gerekli desteklerin sağlanmasına odaklanmaktadır. Araştırmalarında ayrıca öğrenme ve davranış güçlüğü çeken gençlerin okulda, toplumda ve işgücünde uzun vadeli başarı elde etmeleri için gerekli olan politika ve uygulamalara da yer veren Profesör Gagnon ABD, Finlandiya, Tayland, Mısır, Çin, Venezuela, Güney Afrika, Türkiye ve Azerbaycan dahil olmak üzere 13 ülkede konferanslar vermiş ve eğitim oturumları yürütmüştür.