Değerli Bilim İnsanları ve Değerli Katılımcılar,

Eğitimde Bütünleştirme Zirvesi’ni, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (BEGEP) kapsamında, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarına ilişkin bir paylaşım platformu oluşturmak amacıyla 21- 22 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştiriyoruz.

“Farklılıklarımız ile Bir Bütünüz“ temasıyla yapılacak olan zirvede, bütünleştirici eğitimin bilimsel boyutunu desteklemek için akademik bildiriler de kabul edilecek. Hakem Kurulu tarafından değerlendirilen bildiriler ISBN numaralı Zirve Bildiri Kitapçığında yayınlanacak, bir bölümü de zirve sırasında sunulacak.

İsteyenlerin poster sunumlarını da gönderebilecekleri Zirve’de, alanında uzman kişilerin konuşmaları, atölye çalışmaları, açık alan konuşmaları ve iyi uygulama örneklerini görebileceğiniz Bütünleştirici Eğitim Fuarı yer alacak.

“Eğitimde Bütünleştirme” ana teması altında hazırlayacağınız bildiri özetlerinizi, Türkçe veya İngilizce olarak 21 Ocak 2022 tarihine kadar gönderebilirsiniz.

Siz değerli katılımcıların akademik bilgi ve tecrübelerin paylaşımına dayalı katkılarının en üst düzeyde olacağına inanıyor, sizleri Eğitimde Bütünleştirme Zirve’sinde görmeyi heyecanla bekliyoruz.

Sorularınız için: fatma.kale@wygprojects.comeda.yasar@wygprojects.com

Bildiriler İçin Ana Tema:

“Eğitimde Bütünleştirme”

ALT TEMALAR:

  • Eğitimde Fırsat Eşitliği
  • Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
  • Özel Eğitim
  • Bütünleştirme Uygulamalarında İyi Örnekler
  • Eğitimde Teknoloji ve Tasarım
  • Okul Öncesi Dönemde Özel Yetenekli Çocuklar
  • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
  • Destek Özel Eğitim Hizmetleri
  • Bütünleştirme Uygulamaları ve Öğretmenler
  • Erken Çocuklukta Özel Eğitim
  • Toplumsal Yaşamda Engelli Bireyler
  • Mobil Teknoloji
  • Pandemide Bütünleştirici Eğitim
  • Özel Eğitim İhtiyacı Olan Çocukların Sosyal Katılımları
  • Bütünleştirici Eğitim ve İletişim
  • Bütünleştirici Eğitimde Akran İletişimi
  • Bütünleştirici Eğitim ve Aile
  • Sivil Toplumun Bütünleştirici Eğitime Katkısı
  • Okul Öncesi Bütünleştirme Uygulamaları
  • Sosyal Uyum
  • Erken Tanı ve Müdahale
  • Bütünleştirmede Ölçme Değerlendirme ve Gelişim İzleme
  • Risk Grupları
  • Müdahaleye Tepki Yaklaşımı
  • Diğer

Önemli Tarihler:

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 21 Ocak 2022

Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 18 Şubat 2022

Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi: 6 Nisan 2022

Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması: 3 Haziran 2022

Önemli Bilgiler: