Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi BEGEP) kapsamında düzenlediğimiz Eğitimde Bütünleştirme Zirvesi’ni, ulusal ve yerel düzeyde uygulanan kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla özel eğitim uygulamalarına ilişkin ileriye dönük müdahale alanlarının ve önceliklerinin belirlenmesine yönelik bir paylaşım platformu oluşturmak amacıyla gerçekleştiriyoruz.

Akademisyenler, uzmanlar, öğretmenler, aileler, öğrenciler, STK’lar, özel eğitim okulları, yöneticiler, yetkililer vb. özel eğitim alanında yer alan kilit aktörleri bir araya getirerek, eğitimde bütünleştirme kavramının hem toplumsal hem de akademik olarak tartışılacağı Zirve ile paydaşlar arasında yakın iş birliğinin geliştirilmesi, iyi uygulamaların paylaşılması, uygulama ve yaygınlaştırma, Avrupa Birliği Müktesebatına uyum sağlanması ve aktörler arasında diyalog mekanizmalarının kurulmasında kaynaştırma ve bütünleştirme alanında özel eğitimin desteklenmesini hedefliyoruz.

Eğitimde Bütünleştirme Zirvesi eğitim alanındaki tüm aktörleri bir araya getirirken, bilginin ve deneyimlerin paylaşımı yoluyla kaliteli ve yenilikçi eğitim ortamları oluşturulmasına katkı sağlayacak.

“Farklılıklarımız ile Bir Bütünüz “ temasıyla  yapılacak olan zirvede  alanında uzman kişilerin konuşmaları, atölye çalışmaları, açık alan konuşmaları ve  iyi uygulama örneklerini görebileceğiniz Bütünleştirici Eğitim Fuarı yer alacak.

Zirve kapsamında ayrıca, bütünleştirici eğitimin akademik boyutunu da desteklemek amacıyla akademik bildiriler de kabul edilerek, Hakem Kurulu tarafından değerlendirilen bildiriler Zirve Bildiri Kitapçığı’nda yayınlanacak.

Bilim Kurulu

Sıra No. Adı ve Soyadı

 

Alanı

 

Üniversite/Bölüm E-posta
1 Prof. Dr. Cevriye ERGÜL Özel Eğitim Bölümü Ankara Üniversitesi

 

Cevriye.Ergul@ankara.edu.tr
2 Prof. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU Özel Eğitim Bölümü  

Osman Gazi Üniversitesi

macidayhan@gmail.com
3 Doç. Dr. Mustafa OTRAR Özel Yetenek MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı

 

motrar@marmara.edu.tr
4 Doç. Dr. Ahmet YIKMIŞ Özel Eğitim Bölümü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yikmis_a@ibu.edu.tr
5 Prof. Dr. Hasan GÜRGÜR Özel Eğitim Bölümü Anadolu Üniversitesi hasan.gurgur@gmail.com

hasangurgur@anadolu.edu.tr

6 Prof. Dr. Galip YÜKSEL Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri A.B. Gazi Üniversitesi

 

ygalip@gmail.com
7 Doç. Dr. Pınar ŞAFAK Özel Eğitim Bölümü Gazi Üniversitesi

 

mepsafak@gmail.com

Bilim Kurulu’n Görev ve Sorumlulukları

 • 35 akademisyenin yer alacağı Hakem Kurulunun oluşmasına yönelik görüş ve öneride bulunmak.
 • Özel Eğitim Zirvesi’nin düzenlenmesinde, yönetiminde, bildirili ve/veya bildirisiz katılımın teşvik edilmesinde, iletişim, tanıtım ve koordinasyonun sağlanmasında Etkinlik Komitesine ve Hakem Kuruluna bilimsel ve yönetsel açıdan destek olmak.
 • Kendilerine elektronik ortamda iletilecek olan tam metin bildiri değerlendirmesini istenen formatta ve zaman aralığında yapmak.
 • Açılış konuşmaları, ana konuşmacılar, stant kuracak STK ve okulların sunumlarında ele alınacak konu ve meseleler hakkında öneri ve alternatifler geliştirmek.
 • Yapılacak Çalıştayların ana temasının belirlenmesinde Etkinlik Komitesine önerilerde bulunmak.
 • Özel Eğitim Zirvesi kapsamında hazırlanacak akademik makaleler içeren kitapçığa içerik yönünden öneri sunmak.
 • Hakem Kurulunda ortak çalışmalar için uygunluk gösteren alanlar ve akademisyenler kapsamında akademisyen eşleştirme önerilerinde bulunmak.
 • Bildiri genişletilmiş özetleri ve/veya tam metin bildirilerin değerlendirilmesinde hakem kurulunu yönlendirmek ve desteklemek.
 • Ana konuşmacılara verilecek konuları, ana konuşmacılardan gelecek sunum veya konuların Hakem Kurulu ile incelemek.
 • Gündemi yönetmek üzere her çalıştayda Teknik Destek Ekibinden yer alacak bir moderatör veya ilgili sektörlerden oluşacak uzmanlara gündem kapsamında görüş ve önerilerde bulunmak.
 • Özel Eğitim Zirvesi kapsamında konuşmacı, kurumsal olarak ve bireysel olarak yer alacak kişi veya kuruluşların “İlgi Beyanı” ve yayınlanmış makalelerini, çalışmalarını ve araştırmalarının Özel ve Kapsayıcı Eğitim ile olası katkılarını ve ilgisini inceleyip bu hususta Hakem Kuruluna görüş ve öneride bulunmak.
 • Etkinlik Komitesine ve Hakem Kuruluna akademik etkinliklerle ilgili destek vermek, yol göstermek ve önerilerde bulunmak

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR

Prof. Dr. Dilek ERBAŞ

Prof. Dr. Gözde AKOĞLU

Prof. Dr. Halil İbrahim DİKEN

Prof. Dr. Hüseyin ANILAN

Prof. Dr. Mustafa Serdar KÖKSAL

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Prof. Dr. Pınar GİRMEN

Prof. Dr. Saadettin ÖZDEMİR

Prof. Dr. Sefa BULUT

Prof. Dr. Sezgin VURAN

Prof. Dr. Taner ALTUN

Prof. Dr. Ümit ŞAHBAZ

Prof. Dr. Yasemin ERGENEKON

Doç. Dr. Adem PEKER

Doç. Dr. Aysun ÇOLAK

Doç. Dr. Burcu SEZGİNSOY

Doç. Dr. Burcu SEZGİNSOY ŞEKER

Doç. Dr. Gürkan ERGEN

Doç. Dr. Hakan ÖZAK

Doç. Dr. Mehmet BOYACI

Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU

Doç. Dr. Muhammet ÖZTABAK

Doç. Dr. Murat DOĞAN

Doç. Dr. Orhan ÇAKIROĞLU

Doç. Dr. Seray OLÇAY

Doç. Dr. Sevil F. BÜYÜKALAN

Doç. Dr. Sonnur IŞITAN

Dr. Öğr. Üyesi Işıl TEKİN

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ATAK

Dr. Öğretim Üyesi Emel GENÇ

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe KARAMAN

Dr. Öğr. Üyesi Hacer DOLANBAY

Dr. Öğr. Üyesi Burak KARABEY

Dr. Öğr. Üyesi Arzu TANRIVERDİ

Dr. Öğr. Üyesi Kürşat ÖĞÜLMÜŞ

Dr. Öğr. Üyesi Özlem TOPER

Dr. Öğr. Üyesi Kemal AFACAN

Dr. Öğr. Üyesi Emre EV ÇİMEN

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAVUZ

Dr. Öğr. Üyesi Gülden BOZKUŞ GENÇ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KURT

Arş. Gör. Dr. Ayşe Büşra SUBAŞI YURTÇU

Arş. Gör. Dr. Faruk BOZDAĞ

Aras. Gör. Dr. Özge Sultan BALIKÇI

Aras. Gör. Mehmet Emin TURAN

Etkinlik Komitesi

Sıra No. Adı ve Soyadı

 

Unvanı

 

Görev Yaptığı Daire E-posta Adresi

 

1 Büşra Şeyma BİÇEN KARTAL Milli Eğitim Uzmanı AR-GE Projeler Dairesi busrapdrbicen@gmail.com
2 Deniz GÜLER Eğitim Uzmanı AR-GE Projeler Dairesi deniz.guler@meb.gov.tr
3 Gürsen VURAL Görevli Öğretmen AR-GE Projeler Dairesi gursenvural61@hotmail.com
4 Serap ERDEĞER Görevli Uz. Öğret. AR-GE Projeler Dairesi serdeger90@gmail.com
5 Gülsüm SAYIN Görevli Öğretmen AR-GE Projeler Dairesi gulsumsayin3401@gmail.com
6 Gonca ÇAKIR BOZDEMİR Görevli Öğretmen AR-GE Projeler Dairesi goncacakir@gmail.com
7 Seda SOYDEMİR Görevli Öğretmen AR-GE Projeler Dairesi sedaisikal@hotmail.com
8 Murat KALKANDELEN Görevli Öğretmen AR-GE Projeler Dairesi dekal06@hotmail.com
9 Jale GÜNEŞ Görevli Öğretmen Özel Yetenekler Dairesi jeurydice@gmail.com
10 Gülhan ERSOY Görevli Öğretmen Programlar ve Öğretim Materyalleri Dairesi gulhanersoy@gmail.com
11 Serpil TOPALCA Görevli Öğretmen Eğitim Politikaları Dairesi serpiltopalca@gmail.com
12 Dr. Merve ÖKTEN Milli Eğitim Uzmanı Rehberlik Hizmetleri Dairesi oktenmerve@gmail.com
13 Dr. Kübra AKBAYRAK Milli Eğitim Uzmanı

 

Özel Eğitim ve Kaynaştırma Dairesi kubraakbayrak@gmail.com

 

14 Ayfer ÜZMEN Görevli Öğretmen İzleme ve Değerlendirme Dairesi ayfer.uzmen@meb.gov.tr

 

Bilim Kurulu

Sıra No. Adı ve Soyadı

 

Alanı

 

Üniversite/Bölüm E-posta
1 Prof. Dr. Cevriye ERGÜL Özel Eğitim Bölümü Ankara Üniversitesi

 

Cevriye.Ergul@ankara.edu.tr
2 Prof. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU Özel Eğitim Bölümü  

Osman Gazi Üniversitesi

macidayhan@gmail.com
3 Doç. Dr. Mustafa OTRAR Özel Yetenek MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı

 

motrar@marmara.edu.tr
4 Doç. Dr. Ahmet YIKMIŞ Özel Eğitim Bölümü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yikmis_a@ibu.edu.tr
5 Prof. Dr. Hasan GÜRGÜR Özel Eğitim Bölümü Anadolu Üniversitesi hasan.gurgur@gmail.com

hasangurgur@anadolu.edu.tr

6 Prof. Dr. Galip YÜKSEL Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri A.B. Gazi Üniversitesi

 

ygalip@gmail.com
7 Doç. Dr. Pınar ŞAFAK Özel Eğitim Bölümü Gazi Üniversitesi

 

mepsafak@gmail.com

Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (BEGEP) Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından 2014-2020 Dönemi Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) ile fonlanan ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Operasyon Faydalanıcısı olduğu bir teknik yardım projesidir.

Projenin Hedefi,

Ülkemizdeki kaynaştırma / bütünleştirme uygulamalarının kalitesini arttırarak tüm öğrencilerin topluma entegrasyonunu sağlamaktır.

Projenin Amacı,

Kaynaştırma / bütünleştirme uygulamalarında rol alan öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve diğer aktörlerin gelişimlerini destekleme yoluyla; yenilikçi, sürdürülebilir ve bütünleştirici bir eğitim sistemine katkı sağlamaktır.

Projenin Hedef Kitlesi,

Örgün eğitim kurumlarının her tür ve kademesinde, Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) ve Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) görev yapan personel, öğretmen, idareciler, konuyla ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve ailelerden oluşmaktadır.

Proje Ankara, Adana, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş̧, Konya, Samsun ve Trabzon olmak üzere 12 pilot ilde yürütülmektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.