Eğitimde Bütünleştirme Zirvesi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi BEGEP) kapsamında düzenlediğimiz Eğitimde Bütünleştirme Zirvesi’ni, ulusal ve yerel düzeyde uygulanan kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla özel eğitim uygulamalarına ilişkin ileriye dönük müdahale alanlarının ve önceliklerinin belirlenmesine yönelik bir paylaşım platformu oluşturmak amacıyla gerçekleştiriyoruz.

Akademisyenler, uzmanlar, öğretmenler, aileler, öğrenciler, STK’lar, özel eğitim okulları, yöneticiler, yetkililer vb. özel eğitim alanında yer alan kilit aktörleri bir araya getirerek, eğitimde bütünleştirme kavramının hem toplumsal hem de akademik olarak tartışılacağı Zirve ile paydaşlar arasında yakın iş birliğinin geliştirilmesi, iyi uygulamaların paylaşılması, uygulama ve yaygınlaştırma, Avrupa Birliği Müktesebatına uyum sağlanması ve aktörler arasında diyalog mekanizmalarının kurulmasında kaynaştırma ve bütünleştirme alanında özel eğitimin desteklenmesini hedefliyoruz.

Eğitimde Bütünleştirme Zirvesi eğitim alanındaki tüm aktörleri bir araya getirirken, bilginin ve deneyimlerin paylaşımı yoluyla kaliteli ve yenilikçi eğitim ortamları oluşturulmasına katkı sağlayacak.

“Farklılıklarımız ile Bir Bütünüz “ temasıyla  yapılacak olan zirvede  alanında uzman kişilerin konuşmaları, atölye çalışmaları, açık alan konuşmaları ve  iyi uygulama örneklerini görebileceğiniz Bütünleştirici Eğitim Fuarı yer alacak.

Zirve kapsamında ayrıca, bütünleştirici eğitimin akademik boyutunu da desteklemek amacıyla akademik bildiriler de kabul edilerek, Hakem Kurulu tarafından değerlendirilen bildiriler Zirve Bildiri Kitapçığı’nda yayınlanacak.

BEGEP İyi Uygulamalar Kitapçığı

BEGEP Bildiri Kitabı