Haberler

25
Feb

BEGEP Projesi Kapsamında Hizmet İçi Eğitim Programlarının Hazırlanmasına Yönelik Odak Grup Toplantıları Tamamlandı

BEGEP Projesi Kapsamında Hizmet İçi Eğitim Programlarının Hazırlanmasına Yönelik Odak Grup Toplantıları Tamamlandı

 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarında rol alan öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve diğer aktörlerin gelişimlerini desteklemek yoluyla yenilikçi ve kalite odaklı, sürdürülebilir bir eğitim sistemi oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen ‘Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (BEGEP)’ kapsamında kaynaştırma/bütünleştirme eğitim uygulamaları alanında ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitim programlarının belirlenmesi amacıyla odak grup toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Projemizin 12 pilot ilinde görev yapan özel eğitim, rehberlik ve farklı branş alanlarında toplam 137 öğretmenin katılımı gerçekleştirilen odak grup toplantılarının ilki, 17 Şubat 2020 tarihinde İstanbul’da, 19 ve 20 Şubat 2020 tarihlerinde ise Ankara’da düzenlendi. Toplantılar kapsamında öğretmenlerimizin gün boyunca kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarında yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri ile mesleki gelişim ihtiyaçları ve hizmet içi eğitim önerileri üzerine tartışıldı.

FOCUS GROUP MEETINGS WERE HELD FOR THE PREPARATION OF IN-SERVICE TRAINING (INSET) PROGRAMS WITHIN THE SCOPE OF BEGEP PROJECT

Focus Group Meetings were held for the preparation of INSET Programs within the scope of BEGEP Project.

Focus group meetings were held in order to identify the in-service training programs needed in the field of inclusion/mainstream education practices within the scope of the “Development of Inclusive Education Project (BEGEP)” which was put into practice in order to contribute to the establishment of an innovative and quality-oriented, sustainable education system by supporting the development of teachers, school managers and other actors involved in inclusion/mainstreaming practices by the Republic of Turkey Ministry of National Education, General Directorate of Special Education and Guidance Services. The first of the focus group meetings with the participation of 137 teachers working in special education and guidance fields and different branches in 12 pilot provinces of our project was held in Istanbul on February 17, 2020, and in Ankara on February 19 and 20, 2020. Within the scope of the meetings, the problems and solution suggestions in inclusion/mainstreaming practices, professional development needs and in-service training suggestions of the teachers were discussed throughout the day