Haberler

29
Jan

Birinci Yönlendirme Komitesi Toplantısı Gerçekleşti

Birinci Yönlendirme Komitesi Toplantısı Gerçekleşti

Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi’nin I. Yönlendirme Komitesi Toplantısı; Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Prof. Dr. Mustafa Safran, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Millî Eğitim Bakanlığı AR-GE ve Projeler Daire Başkanı Dr. Murat Ağar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AB ve Mali Yardımcılar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan’ın katılımlarıyla 29 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleşti.

Konu ile ilgili paydaş Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda ilk 6 ayda elde edilen ilerlemeler ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında taraflar bilgilendirildi.

Projenin ilk 6 aylık dönemindeki ve gelecekte yapılması planlanan çalışmaların anlatıldığı proje sunumuyla başlayan toplantı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran’ın konuşmasıyla devam etti.

Por. Dr. Safran konuşmasında, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında en önem verdikleri konunun bütünleşik bir eğitim modeli olduğu vurguladı. Konu ile ilgili olarak bugüne kadar çok yok kat edildiğini ifade eden Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, uygulamaya yönelik çıktıları olan projelere odaklanmaya devam edeceklerini belirtti.

Toplantının daha sonraki bölümünde, projenin paydaşlarından olan STK’ların temsilcileri de görüş ve önerilerini sundular.

FIRST STEERING COMMITTEE MEETING WAS HELD

First Steering Committee Meeting was Held

I. Steering Committee Meeting of the Development of Inclusive Education Project was held with the participation of   Ministry of National Education Deputy Minister Prof. Dr. Mr. Mustafa Safran, General Director of Directorate General for Special Education and Guidance Services Mr. Mehmet Nezir Gül, Ministry of National Education Head of the Department of R&D and Projects Mr. Dr. Murat Ağar and Ministry of Family, Labour and Social Services Head of the Directorate of European Union and Financial Assistance Ms. Süreyya Erkan on 29 January 2019.

During the meeting, where the representatives of the stakeholder NGOs were also involved, the parties were informed about the progress and planned activities in the first 6 months.

The meeting, which started with the project presentation including information regarding the activities carried out in the first 6 months of the project and the planned activities for the future, continued with the speech of Deputy Minister Prof. Dr. Mr. Mustafa Safran.

In his speech, Prof. Dr. Mr. Mustafa Safran emphasized that inclusive education model is the issue that they attribute most importance in the 2023 Education Vision. Stating that progress has been made to a great extent on the subject, Deputy Minister Prof. Dr. Mr. Mustafa Safran expressed that they would continue to focus on projects with practice-oriented outputs.

In the next part of the meeting, representatives of the NGOs which are stakeholders of the project also presented their opinions and suggestions.