Haberler

9
Jan

BEGEP Sivil Toplum Kuruluşlarını Bir Araya Getirdi

BEGEP Sivil Toplum Kuruluşlarını Bir Araya Getirdi

Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi’nin 16. Müdahale alanı kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İş Birliğinin Güçlendirilmesi Çalıştayı 9 Ocak 2020 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Çalıştaya, 94’ü projenin pilot illerinden davet edilen 42 Sivil Toplum Kuruluşlunun temsilcisi olmak üzere toplamda 122 kişi katıldı.

STK temsilcileriyle özel eğitim ve kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi konusunda koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalıştayın sabah oturumda, Sivil Toplum Kuruluşlarına, bütünleştirici eğitimdeki kendi rolleri için bir bakış açısı sağlamaya yönelik olarak bir SWOT analizi yapıldı. Katılımcılar gruplara ayrılarak “STK-Hedef Gruplar (Özel Gereksinimli Bireyler) Arasındaki İş Birliği”, “STK-Okul Paydaşları (İdari Kadro, Öğretmen, Destek Hizmetleri, OAB) Arasındaki İş Birliği”,” STK-Özel Gereksinimli Çocuk/Gençlerin Aileleri Arasındaki İş Birliği”, “STK-Normal Gelişim Gösteren Çocuk/Gençlerin Aileleri Arasındaki İş Birliği”, “STK-Kamu Kurumları Arasındaki İş Birliği”, “STK’lar Arasındaki İş Birliği”, “STK-Özel Sektör Kuruluşları Arasındaki İş Birliği”, “STK-İlgili Kurumların Hizmetlerinin Senkronizasyonu Konusunda  İş Birliği”, “STK-Toplumsal Entegrasyon İçin Kurulacak Geniş Katılımlı İş Birliği” şeklinde  belirlenen 9 ayrı konu başlığında gülü ve zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditleri tartıştılar.

“Özel gereksinimli bireyler için Türkiye’de yürütülen eğitim çalışmalarında rolü bulunan kamu, özel sektör tüm kurum, kuruluş, temsilcileriyle hedef gruplar ve onların yakın çevreleriyle tam entegre, toplumsal dönüşüme destek için işbirliği içinde bir sivil toplum” amaç cümlesi çerçevesinda yapılan SWOT Analizden her bir grubun elde ettiği sonuçlar,  öğleden sonraki oturumda tüm katılımcılar ile paylaşıldı.

Çalıştayın ikinci bölümünde ise BEGEP Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan Farkındalık Arttırma Kampanyaları hakkında katılımcılara bilgi verilerek, öneri ve katkıları alındı.

BEGEP BRINGS NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS TOGETHER

BEGEP Brings Non-Governmental Organizations Together

Workshop on Strengthening Cooperation with Non-governmental Organizations within the scope of the 16th Intervention of the Development of Inclusive Education Project was held in Istanbul on January 9, 2020.

A total of 122 people attended the workshop, 94 of whom were representatives of 42 NGOs invited from the pilot provinces of the project.

In the morning session of the workshop, which was held with the aim of ensuring coordination and cooperation with NGO representatives on special education and inclusion/mainstream education, a SWOT analysis was conducted to provide NGOs with a perspective for their role in inclusive education. The participants were divided into groups and discussed strengths and weaknesses, opportunities and threats in 9 different topics as follows: “Cooperation between NGO-Target Groups (Individuals with Special Needs)”, “Cooperation between NGO-School Stakeholders (Administrative Staff, Teachers, Support Services, School-Parent Association)”, “Cooperation between NGO-Families of Children / Youth with Special Needs”, “Cooperation between NGO-Families of Children / Youth with Usual Development”, “Cooperation Between NGOs-Public Institutions”, “Cooperation Between NGOs”, “Cooperation Between NGO-Private Sector Organizations”, “Cooperation on the Synchronization of Services of NGO-Related Institutions” and “Well-Attended Cooperation to be Established for NGO-Social Integration”.

The results of each group from the SWOT Analysis made within the framework of the objective that “a civil society that is fully integrated with the public, private sector, all institutions, organizations, representatives, target groups and their immediate surroundings having a role in education studies conducted in Turkey for individuals with special needs to support social transformation” were shared with all participants in the afternoon session.

In the second part of the workshop, the participants were informed about the Awareness Raising Campaigns to be held within the scope of the BEGEP Project, and their suggestions and contributions were received.