Haberler

27
Dec

Üçüncü Aylık Yönetim Toplantısı

Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Proje ’sinin 3. Aylık Yönetim Toplantısı, Mili Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan ve ilgili diğer tarafların katılımıyla 29 Kasım 2019’da MEB Tevfik İleri Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Türkiye’de eğitimin kalitesini artırmaya yönelik operasyonların hayata geçirilmesine sağladıkları fonlar vasıtasıyla vesile olan Avrupa Birliği  Türkiye Delegasyonu’na ve Operasyona katkılarından dolayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’na teşekkürlerini sunarak toplantının açılış konuşmasına başlayan Prof. Dr. Safran, Bütünleştirici Eğitim  alanında oldukça fazla yol kat edildiğini dile getirerek, özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına ve özel eğitim öğrencilerinin toplumla bütünleştirilmesine katkı sağlayacak olan bu Operasyon aracılığıyla oldukça faydalı sonuçlara ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan ise konuşmasında, Sözleşme Makamı olarak bu süreçte her türlü̈ konuda tüm taraflara gerekli desteği vermeye ve AB kuralları çerçevesinde ilgili yönlendirmeleri yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından projedeki ilerlemeler ve ilerideki süreçte yapılması gerekenler üzerinde durularak tüm tarafların görüş ve değerlendirmeleri alındı.

THIRD MONTHLY MANAGEMENT MEETING

Third Monthly Management Meeting of Development of Inclusive Education Project was held with the participation of Ministry of National Education Deputy Minister Prof. Dr. Mr. Mustafa Safran and Ministry of Family, Labour and Social Services Human Resources Development Operation Structure Head of the Directorate of European Union and Financial Assistance Ms. Süreyya Erkan and the related parties on 29 November 2019 in MoNE Tevfik İleri Meeting Hall.

Prof. Dr. Mr. Mustafa Safran started his speech by expressing his thanks to Delegation of European Union to Turkey which helped the operations for increasing the quality of education in Turkey be carried out through the funds they provided and to Ministry of Family, Labour and Social Services Directorate of European Union and Financial Assistance for their contribution to the Operation. He emphasized that they have come a long way in the field of Inclusive Education and emphasized that they aim to achieve very beneficial results through this Operation, which will contribute to increasing the quality of special education services and integrating special education students with society.

Human Resources Development Operation Structure Head of the Directorate of European Union and Financial Assistance Ms. Süreyya Erkan stated that, as the Contracting Authority, they are ready to provide the necessary support to all parties in all matters in this process and to make relevant guidance within the framework of EU rules.

Following the opening speeches, the opinions and evaluations of all parties were received by emphasizing the progress in the project and the things to be done in the future.