Haberler

5
Nov

Birinci Aylık Yönetim Toplantısı Yapıldı

Birinci Aylık Yönetim Toplantısı Yapıldı

Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi’nin ilk aylık yönetim toplantısı 30 Eylül 2019 tarihinde MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, faydalanıcı Kurumun ilgili genel müdürlüklerinden gelen katılımcıların yanı sıra Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile projenin Sözleşme Makamı olan T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı temsilcileri ve Teknik Destek Ekibi üyeleri katıldı.

Projenin başlamasının ardından geçen ilk bir aydaki ilerlemeler hakkında katılımcılar bilgilendirirlerken, gelecek dönemdeki faaliyetlerin planlaması üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

FIRST MONTHLY MANAGEMENT MEETING WAS HELD

Fifth Monthly Management Meeting was Held

The first monthly management meeting of the Development of Inclusive Education Project was held on September 30, 2019 at the General Directorate of Special Education and Guidance Services of the Ministry of National Education Meeting Hall. Representatives from Delegation of European Union to Turkey and Ministry of Family, Labour and Social Services Directorate of European Union and Financial Assistance and Technical Assistance Team members participated to the meeting along with the participants from related general directorates of the Beneficiary.

While informing the participants about the progress in the first month after the start of the project, views were exchanged on the planning of future activities.